Werkfit maken betekent het intergratieproject voor mensen die een uitkering (AG) of ziektewetuitkering hebben. Het doel van dit traject is om de mensen weer aan het werk te krijgen. Voorbeelden van onderdelen van het re-integratietraject zijn het versterken van de werknemersvaardigheden, het in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie en het vinden van een werkervaringsplaats. Na het re-integratietraject Werkfit Maken kan verder gegaan worden met Naar werk of met scholing.

 

Binnen het Werkfit-trajectbekeken waar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt liggen en te verkennen en te verbeteren. Ieder traject is maatwerk. Samen met de coach wordt er besproken hoe er invulling gegeven gaat worden aan de onderdelen van het UWV-werkplan.

 

Alleen het UWV kan opdracht geven voor een werk fit traject. Dat betekent overigens niet dat je er niet zelf om mag vragen. Doe dat vooral en ga het gesprek met jouw werkcoach/werkadviseur van het UWV daarover aan. Het UWV is de opdrachtgevende en dus ook betalende partij. Een re-integratiespecialist naar keuze voert het werk fit traject met jou uit. Dat betekent dus dat jij zelf op zoek mag gaan naar een re-integratiepartij. Deze re-integratiespeler moet een contract hebben met het UWV voor deze vorm van dienstverlening (vraag welke re-integratiepartijen er in jouw regio een contract met het UWV hebben voor deze vorm van dienstverlening).